Rachunki bankowe dla Klientów instytucjonalnych

Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków:

 • rachunki bieżące w złotych polskich,
 • rachunki pomocnicze w złotych polskich.

Rachunki te są przeznaczone dla klientów będących:

 • osobą prawna,
 • jednostką samorządu terytorialnego,
 • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną,
 • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zarobkową na własny rachunek.

Rachunki bieżące i pomocnicze przeznaczone są do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością.

Korzyści:

 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych objęte gwarancją Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • możliwość korzystania z kredytów,
 • otwieranie i prowadzenie rachunku lokat terminowych w ramach rachunku,
 • możliwość korzystania z międzynarodowej karty płatniczej,
 • obsługa rachunku przez Internet,
 • informacja o zmianach salda na rachunku przez SMS Banking.
×