Kredyt odnawialny w ROR

Bank może udzielić posiadaczowi ROR kredytu do wysokości 3-krotnych miesięcznych stałych wpływów na rachunek.

Kredyt konsumencki odnawialny w ROR jest bardzo wygodną formą kredytową:

  • przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku,
  • umowa kredytu może być zawarta na okres do 60 m-cy,
  • jest to jeden z najtańszych sposobów kredytowania, każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza bieżące zadłużenie.

Kredyt konsumencki odnawialny w ROR może otrzymać osoba, która:

  • regularnie przekazuje na ROR dochody rachunek tytułu zatrudnienia lub dochody z tytułu emerytury albo renty, bądź inne dochody,
  • posiada rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy od co najmniej 3 miesięcy w Banku (do okresu uprawniającego posiadacza ROR do ubiegania się o kredyt może być zaliczony także okres posiadania rachunku w innym banku),
  • posiada zdolność kredytową.
×