Rachunki bankowe dla Rolników

Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków:

  • rachunki bieżące w złotych polskich,
  • rachunki pomocnicze w złotych polskich.

Rachunki te są przeznaczone dla klientów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność rolniczą.

Rachunek pomocniczy służy do wyodrębnienia środków na określony cel i przeprowadzenia określonych przez posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

Korzyści:

  • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych objęte gwarancją Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
  • możliwość korzystania z kredytów,
  • możliwość korzystania z międzynarodowej karty płatniczej
  • obsługa rachunku przez Internet,
  • informacja o zmianach salda na rachunku przez SMS Banking,
×