Kredyt gotówkowy

Kredyt konsumencki gotówkowy udzielany jest na cele konsumpcyjne. Kredyt może być udzielony osobie fizycznej posiadającej zdolność kredytową, określoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów.

Warunki kredytowania:

  • maksymalna wysokość kredytu 255 550,00zł
  • kredyt udzielany jest na okres do 96 miesięcy,
  • kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, 
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
  • dogodne formy zabezpieczenia, w tym ubezpieczenie kredytobiorcy na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania.
×