Terminowe lokaty oszczędnościowe

Korzyści:

  • minimalna kwota wpłaty to 500zł;
  • odsetki naliczane są przez cały czas trwania lokaty;
  • Bank nie pobiera opłat za założenie, prowadzenie i likwidację rachunku;
  • po kapitalizacji odsetki pozostawione są do dyspozycji Klienta;
  • aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie;
  • okres trwania lokaty od 1 do 12 miesięcy;
  • środki na terminowych lokatach oszczędnościowych gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Posiadacz terminowej lokaty oszczędnościowej może polecic pisemnie Bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom - dyspozycja wkładem na wypadek śmierci.

Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych

Terminowa lokata oszczędnościowa 1 - miesięczna  stopa referencyjna NBP x 0,10
Terminowa lokata oszczędnościowa 2 - miesięczna stopa referencyjna NBP x 0,20
Terminowa lokata oszczędnościowa 3 - miesięczna stopa referencyjna NBP x 0,25
Terminowa lokata oszczędnościowa 6 - miesięczna stopa referencyjna NBP x 0,30
Terminowa lokata oszczędnościowa 12 miesięczna i dłuższa stopa referencyjna NBP x 0,40

Informacje o aktualnej stopie referencyjnej NBP znajdą Państwo tutaj

×