Lokaty terminowe

Korzyści:

  • minimalna kwota wpłaty to 1000zł;
  • odsetki naliczane są przez cały czas trwania lokaty;
  • Bank nie pobiera opłat za założenie, prowadzenie i likwidację rachunku;
  • po kapitalizacji odsetki pozostawione są do dyspozycji Klienta;
  • aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie;
  • okres trwania lokaty od 1 do 12 miesięcy;
  • środki na terminowych lokatach oszczędnościowych gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Oprocentowanie lokat terminowych

Lokata terminowa 1 - miesięczna stopa referencyjna NBP x 0,01
Lokata terminowa 2 - miesięczna stopa referencyjna NBP x 0,02
Lokata terminowa 3 - miesięczna stopa referencyjna NBP x 0,03
Lokata terminowa 6 - miesięczna stopa referenycjna NBP x 0,05
Lokata terminowa 12 - miesięczna i dłuższa stopa referencyjna NBP x 0,06

Informacje o aktualnej stopie referencyjnej NBP znajdą Państwo tutaj.

×