Rachunek oszczędnościowy

Rachunek bankowy przeznaczony na gromadzenie środków pieniężnych, dający możliwość dostępu do tych środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek

  • Wpłaty na rachunek mogą być wnoszone w dowolnych terminach i dowolnej wysokości, jednak stan środków na rachunku nie może być niższy niż 50 zł.
  • Otwarcie i prowadzenie rachunku bez opłat.
  • W miesiącu jedna wypłata z rachunku (gotówkowa lub bezgotówkowa) jest bezpłatna, kolejna kosztuje 10 zł.
  • Rachunek oprocentowany jest wg formuły: stopa referencyjna NBP x 0,3, tj. aktualnie 2,025% w stosunku rocznym.
×